Language of document :

Acțiune introdusă la 30 martie 2012 – ZZ/EIGE

(Cauza F-43/12)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentanți: T. Bontinck, S. Woog, avocats)

Pârât: Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE)

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei EIGE de respingere a cererii reclamantului având ca obiect obținerea indemnizației de conducere pentru perioada 1 iunie 2010-30 septembrie 2011

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei din 12 ianuarie 2012 a directoarei EIGE de respingere a cererii reclamantului având ca obiect obținerea indemnizației de conducere pentru perioada 1 iunie 2010-30 septembrie 2011, confirmată, ca urmare a reclamației reclamantului, prin decizia din 27 februarie 2012 a agentului pentru resurse umane al EIGE;

obligarea la plata indemnizației de conducere pentru perioada 1 iunie 2010-30 septembrie 2011, majorată cu dobânzi de întârziere al căror cuantum trebuie calculat la rata stabilită de Banca Centrală Europeană pentru operațiunile principale de refinanțare, majorată cu două puncte, începând de la 30 septembrie 2011;

obligarea Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Bărbați și Femei la plata cheltuielilor de judecată.