Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 4. května 2016 – Maes a Strojwas v. Komise

(Věc F-44/12)1

„Veřejná služba – Úředníci – Smluvní zaměstnanci – Důchody – Článek 11 odstavec 2 příloha VIII služebního řádu – Nároky na důchod získané před nástupem do služebního poměru v Unii podle vnitrostátního důchodového systému – Převod do unijního důchodového systému – Návrh na bonifikaci počtu let služby započitatelných pro důchod, který předložil orgán oprávněný ke jmenování nebo orgán oprávněný k uzavírání pracovních smluv a který je založen na nových obecných prováděcích opatřeních – Námitka nepřípustnosti – Akt nepříznivě zasahující do právního postavení – Článek 83 jednacího řádu“

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Olivier Maes (Bangkok, Thajsko) a Michal Strojwas (Brusel, Belgie) (zástupci: původně D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal a S. Orlandi, advokáti, poté D. de Abreu Caldas, J.-N. Louis a S. Orlandi, advokáti, a nakonec, J.-N. Louis, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: původně D. Martin a J. Baquero Cruz, zmocněnci, poté J. Currall a G. Gattinara, zmocněnci, poté G. Gattinara, zmocněnec, a nakonec, G. Gattinara a F. Simonetti, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení návrhů na převod nároků na důchod získaných před nástupem do služebního poměru u Komise na základě výpočtu zohledňujícího nová obecná prováděcí opatření, která vstoupila v platnost po podání žádostí žalobců o převod.

Výrok usnesení

Žaloba se odmítá jako nepřípustná.

Olivier Maes a Michal Strojwas ponesou vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vzniklé Evropské komisi.

____________

1     Úř. věst. C 184, 23.6.2012, s. 25.