Language of document :

Civildienesta tiesas 2007. gada 8. oktobra rīkojums - Daskalakis/Komisija

(lieta F-96/07)

Tiesvedības valoda - angļu

Civildienesta tiesas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.

____________

1 -