Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 8 oktober 2007 - Daskalakis / Commissie

(Zaak F-96/07)

Procestaal: Engels

De president van het Gerecht heeft de doorhaling van de zaak gelast.

____________