Language of document :

Kanne 24.9.2007 - De Fays v. komissio

(Asia F-97/07)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Chantal De Fays (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajajat P.-P. Gehuchten ja Ph. Reyniers)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

Nimittävän viranomaisen 21.6.2007 tekemä päätös ja sikäli kuin on tarpeen sen 21.11.2006 tekemä päätös on kumottava

komissio on velvoitettava maksamaan pidätystoimen kohteena olleet palkkamäärät laillisine korkoineen

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Komission virkamiehenä työskentelevä kantaja, joka on väitetysti sairautensa vuoksi joutunut olemaan poissa töistä, riitauttaa nimittävän viranomaisen päätökset, joissa kantajan toistuvat poissaolot 19.10.2006 saakka katsottiin luvattomiksi ja joihin siten sovellettiin Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen (henkilöstösäännöt) 60 artiklaa.

Kantaja väittää ensinnäkin, että henkilöstösääntöjen 59 artiklan nojalla aloitetussa lausuntomenettelyssä on loukattu puolustautumisoikeuksia ja kontradiktorista menettelyä koskevaa periaatetta. Lääkärinlausunto ei myöskään ole asianmukaisesti perusteltu ja sitä rasittaa ilmeinen arviointivirhe.

Lisäksi kantaja väittää, että tämänhetkisen tieteellisen tietämyksen valossa päätös, jolla hänet velvoitetaan saapumaan työpaikalle, loukkaa ennalta varautumisen periaatetta.

____________