Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Spojené království) dne 29. prosince 2020 – Amoena Ltd v. The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

(Věc C-706/20)

Jednací jazyk: angličtina

Předkládající soud

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Amoena Ltd

Žalovaná: The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Předběžné otázky

Mají být anglická zájmena „them“ [jim], „they“ [ony] a „their“ [jejich] použitá v bodu 53 rozsudku1 chápána v tom smyslu, že se vztahují k podprsenkám, nebo k prsním epitézám?

Hovoří druhá věta bodu 53 o testu odlišném od testu popsaného v bodě 51 rozsudku ve věci Amoena, který vychází z vysvětlivky k HS k číslu 8473, když vyžaduje, aby podprsenky (tj. potenciální příslušenství) umožňovaly prsním epitézám plnit jinou funkci, než pro kterou jsou „ony“ (pravděpodobně prsní epitézy) určeny, anebo pouze aplikuje test popsaný v bodě 51, který vyžaduje, aby plnily funkci zvláštní funkci vedle hlavní funkce prsní epitézy?

____________

1 C-677/18, Amoena, rozsudek ze dne 19. prosince 2019 (ECLI:EU:C:2019:1142)