Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 30. prosinca 2020. uputio Appeal Tribunal for Northern Ireland (Ujedinjena Kraljevina) – CG/Department for Communities in Northern Ireland

(predmet C-709/20)

Jezik postupka: engleski

Sud koji je uputio zahtjev

Appeal Tribunal (Northern Ireland)

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: CG

Tuženik: Department for Communities in Northern Ireland

Prethodna pitanja

Je li članak 9. stavak (3) točka (c) podtočka (i) Universal Credit Regulationsa (Northern Ireland) 2016 (Uredba o univerzalnom kreditu (Sjeverna Irska) iz 2016.) koji je uveden Social Security (Income-related Benefits) (Updating and Amendment) (EU Exit) Regulationsom (Northern Ireland) 2019 (Uredba o socijalnoj sigurnosti (Davanja povezana s dohotkom) (Ažuriranje i amandman) (Izlazak iz Unije) (Sjeverna Irska) iz 2019.), kojim se isključuje iz prava na davanja iz socijalne skrbi građane Unije s nacionalnim pravom boravka (privremeni boravak) (u ovom slučaju „status privremenog rezidenta” u skladu s Appendixom EU UK Immigration Rulesima (Prilog EU Pravilima o imigraciji Ujedinjene Kraljevine), nezakonito diskriminatoran (izravno ili neizravno) s obzirom na članak 18. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i protivan obvezama Ujedinjene Kraljevine koje proizlaze iz European Communities Acta 1972 (Zakon o Europskim zajednicama iz 1972.)?

Ako je odgovor na prvo pitanje potvrdan i ako se utvrdi da je članak 9. stavak (3) točka (c) podtočka (i) Uredbe o univerzalnom kreditu (Sjeverna Irska) iz 2016. neizravno diskriminatoran, je li članak 9. stavak (3) točka (c) podtočka (i) Uredbe o univerzalnom kreditu (Sjeverna Irska) iz 2016. opravdan na temelju članka 18. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i protivan obvezama Ujedinjene Kraljevine koje proizlaze iz Zakona o Europskim zajednicama iz 1972.?

____________