Language of document :

Жалба, подадена на 12 декември 2013 г. — ZZ/ERA

(Дело F-120/13)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представител: S. Pappas, avocat)

Ответник: Европейска железопътна агенция (ERA)

Предмет и описание на спора

Отмяна на решението да не се подновява договорът на жалбоподателя като срочно нает служител

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението да не се подновява договорът на жалбоподателя като срочно нает служител в агенцията,

да се осъди агенцията да заплати съдебните разноски.