Language of document :

30. novembril 2013 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

(kohtuasi F-116/13)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat S. Orlandi)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsus hageja pensioniõiguste ülekandmise kohta liidu pensioniskeemi, millele kohaldatakse personalieeskirjade VIII lisa artiklite 11 ja 12 uusi üldiseid rakendussätteid.

Hageja nõuded

tunnistada personalieeskirjade VIII lisa artikli 11 lõike 2 üldiste rakendussätete artikkel 9 õigusvastaseks ja sellest tulenevalt kohaldamatuks;

tühistada 18. juuni 2013. aasta otsus hageja poolt enne teenistusse asumist omandatud pensioniõiguste krediteerimise kohta nende õiguste ülekandmisel Euroopa Liidu institutsioonide pensioniskeemi, vastavalt 3. märtsi 2011. aasta personalieeskirjade VIII lisa artikli 11 lõike 2 üldistele rakendussätetele;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.