Language of document :

Prasība, kas celta 2013. gada 30. novembrī – ZZ/Komisija

(lieta F-116/13)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvis – S. Orlandi, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumu par prasītāja pensijas tiesību pārnešanu Savienības pensiju programmā, kurā ir piemēroti jaunie VĪN, kas attiecas uz Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. un 12. pantu

Prasītāja prasījumi:

atzīt par prettiesisku un, attiecīgi, nepiemērojamu Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. panta 2. punkta Vispārējo īstenošanas noteikumu 9. pantu;

atcelt 2013. gada 18. jūnija lēmumu aprēķināt prasītāja pensijas tiesības, kas iegūtas pirms stāšanās amatā, pārnesot tās Eiropas Savienības iestāžu pensiju programmā, piemērojot 2011. gada 3. marta Vispārējos īstenošanas noteikumus, kas attiecas uz Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. un 12. pantu;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.