Language of document :

Žaloba podaná dne 9. prosince 2013 – ZZ v. Komise

(Věc F-118/13)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupce: F. Frabetti, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení posudku o vývoji služebního postupu za období od 1. července 2001 do 31. prosince 2002 a zrušení bodů za zásluhy přidělených v povyšovacím období 2003.

Návrhová žádání žalobce

Zrušit posudek o vývoji služebního postupu (REC/CDR) žalobce za období od 1. července 2001 do 31. prosince 2002;

podpůrně, zrušit body za zásluhy žalobce za povyšovací období 2003, neboť nejsou na úrovni průměru bodů přidělených personálu jeho platové třídy během tohoto povyšovacího období;uložit Komisi náhradu nákladů řízení.