Language of document :

Prasība, kas celta 2013. gada 9. decembrī – ZZ/Komisija

(lieta F-118/13)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvis – F. Frabetti, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt karjeras attīstības ziņojumu par laiku no 2001. gada 1. jūlija līdz 2002. gada 31. decembrim un atcelt nopelnu punktus, kas piešķirti, veicot 2003. gada paaugstināšanu amatā

Prasītāja prasījumi:

atcelt prasītāja karjeras attīstības ziņojumu (REC/CDR) par laiku no 2001. gada 1. jūlija līdz 2002. gada 31. decembrim;pakārtoti, atcelt prasītāja nopelnu punktus, kas piešķirti, veicot 2003. gada paaugstināšanu amatā, jo tie nav vidējā līmenī attiecībā uz punktiem, kas piešķirti darbiniekiem viņa pakāpē šīs paaugstināšanas ietvaros;piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.