Language of document :

Beroep ingesteld op 9 december 2013 – ZZ / Commissie

(Zaak F-118/13)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordiger: F. Frabetti, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het loopbaanontwikkelingsrapport over de periode van 1 juli 2001 tot en met 31 december 2002 en nietigverklaring van de meritepunten die in het kader van de bevorderingsronde 2003 zijn toegewezen

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van verzoekers loopbaanontwikkelingsrapport over de periode van 1 juli 2001 tot en met 31 december 2002;

subsidiair, nietigverklaring van verzoekers meritepunten in het kader van de bevorderingsronde 2003, aangezien deze niet op het niveau zijn van het gemiddelde aantal punten dat het personeel van zijn rang in het kader van die ronde is toegewezen;

verwijzing van de Commissie in de kosten van de procedure.