Language of document :

Talan väckt den 9 december 2013 – ZZ mot kommissionen

(Mål F-118/13)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten F. Frabetti)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av rapporten om karriärutveckling för perioden den 1 juli 2001–31 december 2002 och ogiltigförklaring av de meritpoäng som tilldelats i befordringsförfarandet 2003.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

i första hand ogiltigförklara sökandens rapport om karriärutveckling för perioden den 1 juli 2001–31 december 2002,

i andra hand ogiltigförklara sökandens meritpoäng i befordringsförfarandet 2003, eftersom de inte ligger i nivå med de poäng som de anställda i sökandens lönegrad i genomsnitt tilldelats i samma befordringsförfarande, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.