Language of document :

Kanne 11.12.2013 – ZZ v. komissio

(Asia F-119/13)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: ZZ (edustajat: asianajajat D. de Abreu Caldas ja J.-N. Louis)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Niiden päätösten kumoaminen, jotka liittyvät kantajien eläkeoikeuksien siirtoon unionin eläkejärjestelmässä, jossa sovelletaan henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevaan 11 ja 12 artiklaan liittyviä uusia yleisiä täytäntöönpanosäännöksiä

Vaatimukset

päätökset, joka koskevat kantajille ennen komission palvelukseen tuloa kertyneiden eläkeoikeuksien hyvityslaskelmaa, on kumottava

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.