Language of document :

Tožba, vložena 11. decembra 2013 – ZZ proti Komisiji

(Zadeva F-119/13)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnika: D. de Abreu Caldas in J.-N. Louis, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločb o prenosu pravic tožečih strank do starostne pokojnine v pokojninski sistem Unije, v katerih so uporabljene nove SID v zvezi s členoma 11 in 12 Priloge VIII h Kadrovskim predpisom.

Predloga tožeče stranke

Razglasi naj se ničnost odločbe o izračunu ugodnosti iz naslova pokojninskih pravic, pridobljenih pred začetkom dela na Komisiji;Komisiji naj se naloži plačilo stroškov.