Language of document :

Talan väckt den 11 december 2013 – ZZ mot kommissionen

(Mål F-119/13)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna D. de Abreu Caldas och J.-N. Louis)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av beslut om överföring av sökandenas pensionsrättigheter i unionens pensionssystem med tillämpning av de nya genomförandebestämmelserna för artiklarna 11 och 12 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara besluten om beräkning av värdet av de pensionsrättigheter som sökandena förvärvat innan de tillträdde sina tjänster vid kommissionen, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.