Language of document :

Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 17. september 2014 – Wahlström mod Frontex

(Sag F-117/13) 1

(Personalesag – ansatte i Frontex – midlertidigt ansat – ingen forlængelse af en tidsbegrænset kontrakt – forlængelsesprocedure – artikel 41, stk. 2, litra a), i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder – retten til at blive hørt – tilsidesættelse – indvirkning på afgørelsens betydning)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Kari Wahlström (Espoo, Finland) (ved advokat S. A. Pappas)

Sagsøgt: Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser (ved S. Vuorensola og H. Caniard, som befuldmægtigede, og advokaterne D. Waelbroeck og A. Duron)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelsen om ikke at forlænge sagsøgerens kontrakt som midlertidigt ansat efter Personalerettens annullation, i sag F-87/11, af den første afgørelse om ikke at forlænge hendes kontrakt

Konklusion

Afgørelsen truffet af den administrerende direktør for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser den 19. februar 2013 om ikke at forlænge Kari Wahlströms kontrakt som midlertidig ansat annulleres.

I øvrigt frifindes Frontex.

Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser bærer sine egne omkostninger og betaler Kari Wahlströms omkostninger.

____________

____________

1 EUT C 31 af 1.2.2014, s. 23.