Language of document :

 C_2014395LT.01006601.xml

10.11.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 395/66


2014 m. rugsėjo 10 d. Tarnautojų teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje  KE (*1)/EGA

(Byla F-120/13) (1)

((Viešoji tarnyba - Laikinasis tarnautojas - Terminuotos sutarties nepratęsimas - Agentūros darbuotojai - Darbuotojų skaičiaus sumažinimas - Europos geležinkelių agentūros daugiametis finansinis planas - Dviejų pareigybių panaikinimas darbuotojų lentelėje - Esminių procedūrinių reikalavimų laikymasis - Teisė būti išklausytam - Vidinės taisyklės - Tarnybos interesas))

(2014/C 395/80)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: KE (*1), atstovaujama advokato S. A. Pappas

Atsakovė: Europos geležinkelių agentūra (EGA), atstovaujama G. Stärkle ir advokato B. Wägenbaur

Dalykas

Prašymas panaikinti sprendimą nepratęsti su ieškove sudarytos laikinojo tarnautojo sutarties.

Sprendimo rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Europos geležinkelių agentūra padengia savo ir pusę  KE (*1) patirtų bylinėjimosi išlaidų.

3.

 KE (*1) padengia pusę savo patirtų bylinėjimosi išlaidų.


(*1)  Informacija ištrinta arba pakeista pagal asmens duomenų apsaugos ir (arba) konfidencialumo reikalavimus.

(1)  OL C 45, 2014 2 15, p. 47.