Language of document :

 C_2014395SL.01006601.xml

10.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 395/66


Sodba Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 10. septembra 2014 –  KE (*1) proti AFE

(Zadeva F-120/13) (1)

((Javni uslužbenci - Začasni uslužbenec - Nepodaljšanje pogodbe za določen čas - Zaposleni na agenciji - Zmanjšanje števila zaposlenih - Večletni finančni okvir ERA - Ukinitev dveh delovnih mest v skladu s kadrovskim načrtom - Spoštovanje bistvenih formalnosti - Pravica do zaslišanja - Notranje smernice - Interes službe))

(2014/C 395/80)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: KE (*1) (zastopnik: S. A. Pappas, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska železniška agencija (zastopnika: G. Stärkle, zastopnik, B. Wägenbaur, odvetnik)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe, da se tožeči stranki ne podaljša pogodbe o začasni zaposlitvi.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Evropska železniška agencija nosi svoje stroške in se ji naloži plačilo polovice stroškov, ki jih je priglasila  KE (*1).

3.

 KE (*1) nosi polovico svojih stroškov.


(*1)  Informacija je bila izbrisana ali nadomeščena v okviru varstva osebnih in/ali zaupnih podatkov.

(1)  UL C 45, 15.2.2014, str. 47.