Language of document : ECLI:EU:F:2014:220

RJEŠENJE SLUŽBENIČKOG SUDA EUROPSKE UNIJE

(prvo vijeće)

18. rujna 2014.

Predmet F‑118/13

Giorgio Lebedef

protiv

Europske komisije

„Javna služba – Prethodna postupovna pitanja – Očita nedopuštenost“

Predmet:      Tužba podnesena na temelju članka 270. UFEU‑a, primjenjivog na Ugovor o EZAE‑u na temelju njegova članka 106.a, kojom G. Lebedef traži poništenje svojeg izvješća o ocjeni za razdoblje od 1. srpnja 2001. do 31. prosinca 2002., a podredno i poništenje bodova za zasluge koji su mu dodijeljeni u sklopu promaknuća za 2003.

Odluka:      Tužba se odbacuje kao očito nedopuštena. G. Lebedef snosi vlastite troškove i nalaže mu se snošenje troškova Europske komisije.

Sažetak

Tužbe dužnosnikâ – Pravni interes – Ocjena u trenutku podnošenja tužbe – Tužba za poništenja izvješća o razvoju karijere koju je podnio dužnosnik umirovljen prije podnošenja tužbe – Nedopuštenost

(čl. 90. i 91. Pravilnika o osoblju za dužnosnike)

Svaki tužitelj, kako bi mogao valjano podnijeti tužbu na temelju članaka 90. i 91. Pravilnika o osoblju, mora opravdati osobni interes, postojeći i konkretni, koji ima za poništenje pobijanog akta, s obzirom na to da se takav interes ocjenjuje u trenutku podnošenja tužbe i mora nastaviti postojati sve do objave sudske odluke, inače se postupak obustavlja.

Što se tiče pravnog interesa protiv izvješća o ocjeni, iako je točno da ima važnu ulogu u razvoju karijere dužnosnika ili člana osoblja, izvješće o ocjeni u načelu utječe na interes ocjenjivanje osobe samo do konačnog prestanka njegove službe, tako da nakon tog konačnog prestanka dužnosniku ili članu osoblja u pitanju u načelu više nije dopušteno podnijeti tužbu, osim ako dokaže postojanje posebne okolnosti koja opravdava osobni i konkretni interes u tome da se poništi predmetno izvješće.

(t. 17. i 19.)

Izvori:

Sud: presuda Marenco i dr./Komisija, 81/74 do 88/74, EU:C:1975:139, t. 6.

Opći sud: presuda Turner/Komisija, T‑49/91, EU:T:1992:72, t. 24.; rješenja N/Komisija, T‑97/94, EU:T:1998:270, t. 26., izričito potvrđeno po žalbi rješenjem N/Komisija, C‑21/99 P, EU:C:1999:508, t. 24.; Ross/Komisija, T‑147/04, EU:T:2005:255, t. 24., 25. i 27. i Attey i dr./Vijeće, T‑118/11, T‑123/11 i T‑124/11, EU:T:2012:270, t. 28.

Službenički sud: Solberg/EMCDDA, F‑148/12, EU:F:2013:154, t. 16. i 18.