Language of document : ECLI:EU:F:2014:220

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉKÉNEK VÉGZÉSE

(első tanács)

2014. szeptember 18.

F‑118/13. sz. ügy

Giorgio Lebedef

kontra

Európai Bizottság

„Közszolgálat – Közbenső kérdések – Nyilvánvaló elfogadhatatlanság”

Tárgy:      Az EAK‑Szerződésre annak 106a. cikke alapján alkalmazandó EUMSZ 270. cikk alapján benyújtott kereset, amely szerint G. Lebedef a 2001. július 1‑jétől 2002. december 31‑ig tartó időszakra vonatkozó előmeneteli jelentése, és másodlagosan a 2003. évi előléptetési időszak során általa kapott érdempontok megsemmisítését kéri.

Határozat:      A Közszolgálati Törvényszék a keresetet mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant elutasítja. G. Lebedef maga viseli saját költségeit, és köteles az Európai Bizottság költségeinek viselésére.

Összefoglaló

Tisztviselői kereset – Az eljáráshoz fűződő érdek – A kereset benyújtásának pillanatában való értékelés – A kereset benyújtása előtt nyugdíjazott tisztviselő által benyújtott, a szakmai előmeneteli jelentés megsemmisítése iránti kereset – Elfogadhatatlanság

(Személyzeti szabályzat, 90. és 91. cikk)

Ahhoz, hogy a felperes a személyzeti szabályzat 90. vagy 91. cikke alapján érvényesen keresetet indíthasson, igazolnia kell a megtámadott aktus megsemmisítéséhez fűződő, létrejött és fennálló személyes érdekét, amely érdeket a keresetindítás időpontjában kell értékelni, és amelynek a bírósági határozat kihirdetéséig fenn kell maradnia, ellenkező esetben a kereset okafogyottá válik.

A szakmai előmeneteli jelentéssel szemben fennálló eljáráshoz fűződő érdeket illetően igaz ugyan, hogy ez a jelentés fontos szerepet játszik a tisztviselő, illetve az alkalmazott előmenetelének alakulását illetően, ám az értékelt személy érdekeit főszabály szerint csak szolgálati viszonyának végleges megszűnéséig érinti, és e megszűnés után a tisztviselő, illetve alkalmazott keresete nem fogadható el, kivéve ha a tisztviselő, illetve alkalmazott bizonyítja, hogy a szóban forgó jelentés megsemmisítésére vonatkozóan személyes és meglévő érdeket igazoló különös körülmény áll fenn.

(lásd a 17. és 19. pontot)

Hivatkozás:

Bíróság: Marenco és társai kontra Bizottság ítélet, 81/74–88/74, EU:C:1975:139, 6. pont;

Elsőfokú Bíróság: Turner kontra Bizottság ítélet, T‑49/91, EU:T:1992:72, 24. pont; N kontra Bizottság végzés, T‑97/94, EU:T:1998:270, 26. pont, fellebbezési eljárás keretében kifejezetten megerősítette az N kontra Bizottság végzés, C‑21/99 P, EU:C:1999:508, 24. pont; Ross kontra Bizottság ítélet, T‑147/04, EU:T:2005:255, 24., 25. és 27. pont;

Törvényszék: Attey és társai kontra Tanács végzés, T‑118/11, T‑123/11 és T‑124/11, EU:T:2012:270, 28. pont;

Közszolgálati Törvényszék: Solberg kontra OEDT ítélet, F‑148/12, EU:F:2013:154, 16. és 18. pont.