Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 1. srpna 2016 – Poniskaitis v. Komise

(Věc F-121/13)1

„Veřejná služba - Úředníci - Důchody - Článek 11 odst. 2 přílohy VIII služebního řádu - Převod nároků na důchod nabytých v jiných důchodových systémech do důchodového systému Unie - Rozhodnutí o uznání odpracovaných let, které uplatňuje nová obecná prováděcí ustanovení (OPU) k článkům 11 a 12 přílohy VIII služebního řádu - Článek 81 jednacího řádu - Zjevně neopodstatněná žaloba“

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Jonas Poniskaitis (Brusel, Belgie) (zástupci: původně D. de Abreu Caldas a J.-N. Louis, advokáti, poté J.-N. Louis, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: původně J. Currall a G. Gattinara, zmocněnci, poté G. Gattinara, zmocněnec)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí týkajících se převodu důchodových nároků žalobce do důchodového systému Unie, které uplatňuje nové OPU k článkům 11 a 12 přílohy VIII služebního řádu úředníků.

Výrok usnesení

Žaloba se zamítá jako zjevně neopodstatněná.

Každý účastník řízení ponese vlastní náklady řízení.

____________

1     Úř. věst. C 52, 22. 2. 2014, s. 53.