Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 1. augusti 2016. aasta määrus – Poniskaitis versus komisjon

(kohtuasi F-121/13)1

(Avalik teenistus – Ametnikud – Pensionid – Personalieeskirjade VIII lisa artikli 11 lõige 2 – Muudes pensioniskeemides omandatud pensioniõiguste liidu pensioniskeemi ülekandmine – Staažilisa tunnustamise otsus, milles on kohaldatud personalieeskirjade VIII lisa artiklite 11 ja 12 uusi üldiseid rakendussätteid – Kodukorra artikkel 81 – Ilmselgelt põhjendamatu hagi)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Jonas Poniskaitis (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid D. de Abreu Caldas ja J.-N. Louis, hiljem advokaat J.-N. Louis)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja G. Gattinara, hiljem G. Gattinara)

Ese

Nõue tühistada otsused, mis on seotud hageja pensioniõiguste ülekandmisega liidu pensioniskeemi, mille puhul kohaldatakse personalieeskirjade VIII lisa artiklite 11 ja 12 uusi üldiseid rakendussätteid.

Resolutsioon

Jätta hagi ilmselge põhjendamatuse tõttu rahuldamata.

Jätta poolte kohtukulud nende endi kanda.

____________

1 ELT C 52, 22.2.2014, lk 53.