Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (kolmas jaosto) 20.7.2016 – Martens ja Olsson v. komissio

(Asia F-119/13)1

(Henkilöstö – Virkamiehet – Eläkkeet – Henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 11 artiklan 2 kohta – Ennen unionin palvelukseen astumista kansallisessa järjestelmässä kertyneet eläkeoikeudet – Oikeuksien siirtäminen unionin eläkejärjestelmään – Hyvitettäviä palvelusvuosia koskeva ehdotus – Oikeudenkäyntiväite – Asianosaiselle vastaisen toimen käsite – Työjärjestyksen 83 artikla)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: Lieve Martens (Kessel-Lo, Belgia) ja Björn Mikael Olsson (Bryssel, Belgia) (edustajat: aluksi asianajajat D. de Abreu Caldas ja J.-N. Louis, sitten J.-N. Louis)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: aluksi J. Currall ja G. Gattinara, sitten G. Gattinara, ja lopuksi G. Gattinara ja F. Simonetti)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus niiden päätösten kumoamisesta, jotka liittyvät kantajien eläkeoikeuksien siirtoon unionin eläkejärjestelmässä, jossa sovelletaan henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevaan 11 ja 12 artiklaan liittyviä uusia yleisiä täytäntöönpanosäännöksiä

Määräysosa

Kanne jätetään tutkimatta.

Lieve Martens ja Björn Mikael Olsson vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja heidät velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.

____________

1 EUVL C 129, 28.4.2014, s. 37.