Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 20 iulie 2016 – Martens și Olsson/Comisia

(Cauza F-119/13)1

[Funcție publică – Funcționari – Pensii – Articolul 11 alineatul (2) din anexa VIII la statut – Drepturi de pensie dobândite, înainte de intrarea în serviciul Uniunii, într-un sistem național de pensii – Transfer către sistemul de pensii al Uniunii – Propunere de bonificație de ani de plată a contribuțiilor la sistemul de pensii – Excepție de inadmisibilitate – Noțiunea de act cauzator de prejudicii – Articolul 83 din Regulamentul de procedură]

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamanți: Lieve Martens (Kessel-Lo, Belgia) și Björn Mikael Olsson (Bruxelles, Belgia) (reprezentanți: inițial D. de Abreu Caldas și J.-N. Louis, avocați, ulterior J.-N. Louis, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: inițial J. Currall și G. Gattinara, agenți, ulteior G. Gattinara, agent, și în final G. Gattinara și F. Simonetti, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziilor privind transferul drepturilor de pensie ale reclamanților către sistemul de pensii al Uniunii care aplică noile DGA referitoare la articolele 11 și 12 din anexa VIII la Statutul funcționarilor

Dispozitivul

Respinge acțiunea ca inadmisibilă.

Doamna Lieve Martens și domnul Björn Mikael Olsson suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și pe cele efectuate de Comisia Europeană.

____________

1 JO C 129, 28.4.2014, p. 37.