Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 6. novembrī iesniedza Kúria (Ungārija) – EuroChem Agro Hungary Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Lieta C-583/20)

Tiesvedības valoda – ungāru

Iesniedzējtiesa

Kúria

Pamatlietas puses

Prasītāja: EuroChem Agro Hungary Kft.

Atbildētāja: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Prejudiciālie jautājumi

Vai PVN direktīvas 1 273. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka tāda sankciju sistēma, kas tādu nodokļu maksātāju gadījumā, kuri kvalificēti par augsta riska nodokļu maksātājiem, par Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER) (Kravu autopārvadājumu elektroniskās kontroles sistēma) vieglu pārkāpumu neļauj nedz uzlikt naudas sodu, kas būtu mazāks par 30 % no 40 % no pārvadāto preču vērtības, nedz atcelt sodu, pārsniedz tās iespējas robežas, kas minētajā pantā piešķirta dalībvalstīm?

Vai PVN direktīvas 273. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka šāda apmēra sods (nesamērīgi) pārsniedz to, kas vajadzīgs, lai sasniegtu minētajā pantā noteiktos mērķus nodrošināt pareizu nodokļu iekasēšanu un cīnīties pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas?

Vai Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 26. panta 2. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka augsta riska nodokļu maksātājiem piemērojamā sankciju sistēma liek šķēršļus preču, personu, pakalpojumu un kapitāla brīvas aprites principa īstenošanai?

____________

1 Padomes Direktīva 2006/112/EK (2006. gada 28. novembris) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (OV 2006, L 347, 1. lpp.).