Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Kúria (Ungaria) la 6 noiembrie 2020 – EuroChem Agro Hungary Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Cauza C-583/20)

Limba de procedură: maghiara

Instanța de trimitere

Kúria

Părțile din procedura principală

Recurentă: EuroChem Agro Hungary Kft.

Intimată: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Întrebările preliminare

Articolul 273 din Directiva TVA1 trebuie interpretat în sensul că un regim de sancționare care, în ceea ce privește contribuabilii calificați drept „contribuabili cu risc fiscal”, nu permite, în cazul săvârșirii unei încălcări minore referitoare la Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER) [Sistemul electronic de control al traficului rutier de mărfuri], aplicarea unei amenzi cu o valoare mai mică de 30 % din 40 % din valoarea mărfurilor transportate și nici anularea amenzii, depășește limitele posibilității oferite de această dispoziție statelor membre?

Articolul 273 din Directiva TVA trebuie interpretat în sensul că o sancțiune atât de mare depășește (în mod disproporționat) ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivului de colectare a taxei și de prevenire a evaziunii, prevăzut la articolul respectiv?

Articolul 26 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) trebuie interpretat în sensul că un regim de sancționare aplicabil contribuabililor cu risc fiscal împiedică respectarea principiului liberei circulații a mărfurilor, a persoanelor, a serviciilor și a capitalurilor?

____________

1 Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO 2006, L 347, p. 1, Ediție specială, 09/vol. 3, p. 7).