Language of document :

A Landesgericht Korneuburg (Ausztria) által 2020. november 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – JR kontra Austrian Airlines AG

(C-589/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Landesgericht Korneuburg

Az alapeljárás felei

Felperes: JR

Alperes: Austrian Airlines AG

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni az Európa Közösség által 1999. december 9-én aláírt és a 2001. április 5-i 2001/539/EK tanácsi határozattal1 az Európai Közösség nevében jóváhagyott, Montrealban 1999. május 28-án megkötött, a nemzetközi légi szállítás egyes szabályainak egységesítéséről szóló egyezmény (kihirdette: 2005. évi VII. törvény) 17. cikkének (1) bekezdését, hogy az e rendelkezés értelmében vett „baleset” fogalom kiterjed az olyan tényállásra, amelynek esetében az utas a repülőgépből történő kiszállás során a kiszálláshoz használt mobil lépcső utolsó harmadán – megállapítható ok nélkül – elesik, és ennek során megsérül, mindamellett a sérülést nem a Bíróság 2019. december 19-i ítélete (C-532/18)2 értelmében vett, az utasok kiszolgálására használt tárgy okozta, a lépcső nem volt hibás, és különösen nem volt csúszós sem?

Úgy kell-e értelmezni a Montreali Egyezmény 20. cikkét, hogy a légifuvarozó esetleges felelőssége teljes egészében megszűnik, ha az 1. pontban ismertetetthez hasonló körülmények állnak fenn, és az utas az elesés időpontjában nem kapaszkodott a lépcső korlátjába?

____________

1 A nemzetközi légi szállítás egyes szabályainak egységesítéséről szóló egyezménynek (Montreali Egyezmény) az Európai Közösség részéről történő megkötéséről szóló, 2001. április 5-i 2001/539/EK tanácsi határozat (HL 2001. L 194., 38. o.; magyar nyelvű különkiadás 7. fejezet, 5. kötet, 491. o.).

2 ECLI:EU:C:2019:1127.