Language of document :

20. veebruaril 2019 esitatud hagi – Boshab versus nõukogu

(kohtuasi T-111/19)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Évariste Boshab (Kinshasa, Kongo Demokraatlik Vabariik) (esindajad: advokaadid T. Bontinck, P. De Wolf, M. Forgeois ja A. Guillerme)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada nõukogu 10. detsembri 2018. aasta otsus (ÜVJP) 2018/1940 osas, milles selle kohaselt jäetakse hageja nimi otsuse 2010/788/ÜVJP II lisa punkti 8;

tühistada nõukogu 10. detsembri 2018. aasta raskendusmäärus (EL) 2018/1931 osas, milles selle kohaselt jäetakse hageja nimi määruse (EÜ) nr 1183/2005 Ia lisa punkti 8;

tuvastada, et otsuse 2010/788/ÜVJP artikli 3 lõike 2 punkt b ja määruse (EÜ) nr 1183/2005 artikli 2b lõike 1 punkt b on õigusvastased;

mõista kohtukulud välja nõukogult.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja neli väidet, mis on sisuliselt identsed või sarnased kohtuasjas T-103/19: Mende Omalanga vs. nõukogu esitatud väidetega.

____________