Language of document :

Kanne 3.12.2012 – ZZ v. komissio

(Asia F-147/12)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustajat: asianajajat D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja É. Marchal)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Päätöksen, joka koskee ennen kantajan tehtävien aloittamista kertyneiden eläkeoikeuksien siirtämistä soveltamalla henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 11 ja 12 artiklan uusia yleisiä täytäntöönpanosäännöksiä, sekä tarpeellisilta osin kyseisen siirron vahvistavan päätöksen kumoaminen

Vaatimukset

Henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 11 artiklan 2 kohdan yleisten täytäntöönpanosäännösten 9 artikla on katsottava lainvastaiseksi

3.2.2012 tehty päätös, joka koskee 3.3.2011 annetuissa henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 11 artiklan 2 kohdan yleisissä täytäntöönpanosäännöksissä tarkoitettujen tekijöiden soveltamista kantajan eläkeoikeuksien siirtoon, on kumottava

11.10.2012 tehty päätös, jolla vahvistetaan kyseinen siirto, on kumottava tarpeellisilta osin

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.