Language of document :

Beroep ingesteld op 14 december 2012 – ZZ / Commissie

(Zaak F-149/12)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordiger: G. Cipressa, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van de maandelijkse inhouding van het bedrag van 500 EUR op verzoekers invaliditeitsuitkeringen over de maanden april tot en met juni 2012

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit, vervat in verzoekers pensioenafrekening over de maand april 2012, om de invaliditeitsuitkering waarop hij voor die maand recht had met 500 EUR te verminderen;

nietigverklaring van het besluit, vervat in verzoekers pensioenafrekening over de maand mei 2012, om de invaliditeitsuitkering waarop hij voor die maand recht had met 500 EUR te verminderen;

nietigverklaring van het besluit, vervat in verzoekers pensioenafrekening over de maand juni 2012, om de invaliditeitsuitkering waarop hij voor die maand recht had met 500 EUR te verminderen;

voor zover nodig, nietigverklaring van de besluiten tot afwijzing van de klachten die tegen bovengenoemde besluiten zijn ingediend;

veroordeling van de verwerende partij tot betaling aan verzoeker van de volgende bedragen : 500 EUR, vermeerderd met 10 % rente per jaar en met jaarlijkse kapitalisatie, vanaf 1 mei 2012 en tot en met de dag waarop de betaling daadwerkelijk zal hebben plaatsgevonden; 500 EUR, vermeerderd met 10 % rente per jaar en met jaarlijkse kapitalisatie, vanaf 1 juni 2012 en tot en met de dag waarop de betaling daadwerkelijk zal hebben plaatsgevonden; 500 EUR, vermeerderd met 10 % rente per jaar en met jaarlijkse kapitalisatie, vanaf 1 juli 2012 en tot en met de dag waarop de betaling daadwerkelijk zal hebben plaatsgevonden;

verwijzing van de verwerende partij in de kosten van de procedure.