Language of document :

Kanne 13.12.2912 – ZZ v. parlamentti

(Asia F-150/12)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja G. Maximini)

Vastaaja: Euroopan parlamentti

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Vaatimus sen vastaajan tekemän päätöksen kumoamiseksi, jolla kantajalta evättiin osa uudelleenasettautumiskorvauksesta ja korvaus tietyistä matkakuluista

Vaatimukset

Vastaajan 29.3.2012 tekemä päätös on kumottava siltä osin kuin sillä evätään kantajalta toinen puolikas virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 6 artiklan mukaisesta uudelleenasettautumiskorvauksesta ja täysimääräinen korvaus samassa liitteessä olevan 7 artiklan mukaisista matkakuluista

vastaaja on velvoitettava maksamaan kantajalle toinen puolikas uudelleenasettautumiskorvauksesta, joka vastaa suuruudeltaan toista yhden kuukauden peruspalkkaa, sekä täysimääräiset matkakulut hänen lähtöpaikkakunnalleen siitä alkaen, kun hänen palvelussuhteensa on lopullisesti päättynyt, hänelle, hänen vaimolleen ja hänen talouteensa kuuluvalle vaikeavammaiselle pojalleen

parlamentti on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut kaikki kantajalle aiheutuneet välttämättömät kulut.