Language of document :

2012 m. gruodžio 13 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš Parlamentą

(Byla F-150/12)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovas: ZZ, atstovaujamas advokato G. Maximini

Atsakovas: Europos Parlamentas

Ginčo dalykas bei aprašymas

Prašymas panaikinti atsakovo sprendimą atsisakyti ieškovui išmokėti dalį persikėlimo išmokos ir atlyginti tam tikras kelionės išlaidas.

Reikalavimai

Ieškovas prašo:

panaikinti 2012 m. kovo 29 d. atsakovo sprendimą tiek, kiek atsakovas atsisakė išmokėti ieškovui antrąją persikėlimo išmokos dalį pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų VII priedo 6 straipsnį ir, remiantis to paties priedo 7 straipsniu, atlyginti jam visas kelionės išlaidas;

įpareigoti atsakovą sumokėti ieškovui antrąją persikėlimo išmokos dalį, atitinkančią dar vieną mėnesio atlyginimą, ir visas jo, jo sutuoktinės ir kartu su juo gyvenančio sūnaus, turinčio sunkų invalidumą, kelionės išlaidas iki jo kilmės vietos dėl galutinio jo tarnybos baigimo;įpareigoti atsakovą padengti su procesu susijusias išlaidas ir visas būtinas ieškovo patirtas išlaidas.