Language of document :

Beroep ingesteld op 13 december 2012 – ZZ / Parlement

(Zaak F-150/12)

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordiger: G. Maximini, advocaat)

Verwerende partij: Europees Parlement

Voorwerp en beschrijving van het geding

Verzoek om nietigverklaring van het besluit houdende weigering om verzoeker een deel van de inrichtingsvergoeding bij beëindiging van de dienst en de vergoeding van bepaalde reiskosten toe te kennen

Conclusies van de verzoekende partij

het besluit van verweerder van 29 maart 2012 nietig verklaren voor zover daarbij wordt geweigerd om verzoeker overeenkomstig artikel 6 van bijlage VII bij het Ambtenarenstatuut de tweede helft van de inrichtingsvergoeding bij beëindiging van de dienst toe te kennen en voor zover daarbij de volledige vergoeding van reiskosten overeenkomstig artikel 7 van diezelfde bijlage wordt geweigerd;

de verwerende partij veroordelen tot betaling, aan verzoeker, van de tweede helft van de inrichtingsvergoeding bij de beëindiging van dienst ten bedrage van nog één maand basissalaris alsmede van de volledige reiskosten naar zijn plaats van herkomst wegens definitieve beëindiging van de dienst, en wel voor hem, voor zijn echtgenote en voor zijn zwaar gehandicapte zoon met wie hij een gemeenschappelijke huishouding voert;

de verwerende partij verwijzen in de proceskosten en in alle door verzoeker noodzakelijk gemaakte kosten.