Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 18. září 2014 – Marcuccio v. Komise

(Věc F-149/12)1

„Veřejná služba – Invalidita – Invalidní důchod – Srážky z invalidního důchodu“

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: Luigi Marcuccio (Tricase, Itálie) (zástupce: G. Cipressa, advokát)

Žalovan: Evropská komise (zástupci: C. Berardis-Kayser a G. Gattinara, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení měsíčního vymáhání částky 500 eur srážené z invalidního důchodu žalobce za měsíce duben až červen 2012.Výrok usneseníŽaloba se zčásti odmítá jako zjevně nepřípustná a zčásti zamítá jako zjevně neopodstatněná.Luigi Marcuccio ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí.