Language of document : ECLI:EU:F:2014:219

EUROPOS SĄJUNGOS
TARNAUTOJŲ TEISMO (trečioji kolegija) NUTARTIS

2014 m. rugsėjo 18 d.

Byla F‑149/12

Luigi Marcuccio

prieš

Europos Komisiją

„Viešoji tarnyba – Invalidumas – Invalidumo išmoka – Išskaičiavimas iš invalidumo išmokų“

Dalykas:      Pagal SESV 270 straipsnį, taikomą EAEB sutarčiai pagal jos 106a straipsnį, pareikštas ieškinys; juo L. Marcuccio pirmiausia prašo panaikinti Komisijos sprendimus, pateiktus jo 2012 m. balandžio, gegužės ir birželio mėnesių pensijos mokėjimo lapeliuose, kuriais kiekvieną kartą iš jo invalidumo išmokos išskaičiuojami 500 eurų, sprendimus atmesti 2012 m. gegužės 15 d. ir liepos 10 d. skundus ir 2012 m. rugpjūčio 14 d. sprendimą, ir priteisti iš Komisijos išskaičiuotų sumų atlyginimą ir palūkanas už praleistą terminą.

Sprendimas:      Atmesti ieškinį kaip iš dalies akivaizdžiai nepriimtiną ir iš dalies akivaizdžiai nepagrįstą. L. Marcuccio padengia savo bylinėjimosi išlaidas ir iš jo priteisiamos Europos Komisijos patirtos bylinėjimosi išlaidos.

Santrauka

Pareigūnų ieškiniai – Sprendimas dėl panaikinimo – Pasekmės – Tarnautojų teismo sprendimo, kuriuo panaikinamas sprendimas išleisti pareigūną į pensiją ir kuriuo iš institucijos priteisiamas patirtos žalos atlyginimas, panaikinimas – Nepagrįstai sumokėtos sumos grąžinimas

Europos Sąjungos Bendrojo Teismo įvykdyto Tarnautojų teismo sprendimo ar nutarties panaikinimo, net ir dalinio, pasekmė yra ta, kad panaikinamos nuostatos, kuriomis remdamasis Tarnautojų teismas priėmė tą sprendimą ar nutartį.

Dėl Europos Sąjungos Bendrojo Teismo sprendimo panaikinti Tarnautojų teismo sprendimą, kuriuo pastarasis panaikino sprendimą išleisti pareigūną į pensiją ir priteisė iš susijusios institucijos sumokėti šiam pareigūnui tam tikrą sumą kaip dėl šio sprendimo patirtos žalos atlyginimą, išnyksta teisinis pagrindas, kuriuo buvo paremtas pareigūno skolinis reikalavimas institucijai.

Tokiomis aplinkybėmis pareigūnas turi patenkinti institucijos prašymą grąžinti jai nepagrįstai sumokėtą sumą.

(žr. 27–30 punktus)

Nuoroda:

Europos Sąjungos Bendrojo Teismo praktika: Sprendimo Komisija / Marcuccio, T‑20/09 P, EU:T:2011:257, 2 punktas.

Tarnautojų teismo praktika: Sprendimo De Nicola /EIB, F‑63/12, EU:F:2013:169, 24 punktas.