Language of document :

Rješenje Službeničkog suda od 29. travnja 2016. – Sommier protiv Komisije

(predmet F-147/12)1

Jezik postupka: francuski

Predsjednik prvog vijeća odredio je brisanje predmeta.

____________

1    SL C 55, 23. 2. 2013., str. 26