Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landesverwaltungsgericht Steiermark (Avstrija) 11. februarja 2021 - WY

(Zadeva C-85/21)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnik: WY

Nasprotna stranka: Steiermärkische Landesregierung

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člen 21 PDEU razlagati tako, da ga je treba v primeru izgube državljanstva ex lege, ki je določena v nacionalnem pravu, in v nadaljevanju izgube statusa državljana Unije upoštevati pri preizkusu sorazmernosti posameznega primera na podlagi načel sodbe Sodišča Evropske unije v zadevi Tjebbes in drugi1 , ter da lahko pomeni oviro za izgubo državljanstva, če je državljan z izjavo o ponovnem sprejemu v državljanstvo ponovno pridobil svoje prejšnje državljanstvo in ima nevarnost izgube statusa državljana Unije resne posledice za njegovo družinsko in poklicno življenje?

____________

1 ECLI:EU:C:2019:189.