Language of document :

Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 17. april 2018 – Helga Krüsemann m.fl. (sag C-195/17), Thomas Neufeldt m.fl. (sag C-197/17), Ivan Wallmann (sag C-198/17), Rita Hoffmeyer (sag C-199/17), Rudolf Meyer (sag C-199/17), Susanne de Winder (sag C-200/17), Holger Schlosser (sag C-201/17), Nicole Schlosser (sag C-201/17), Peter Rebbe m.fl. (sag C-202/17), Eberhard Schmeer (sag C-203/17), Brigitte Wittmann (sag C-226/17), Reinhard Wittmann (sag C-228/17), Regina Lorenz (sag C-254/17), Prisca Sprecher (sag C-254/17), Margarethe Yüce m.fl. (sag C-274/17), Friedemann Schoen (sag C-275/17), Brigitta Schoen (sag C-275/17), Susanne Meyer m.fl. (sag C-278/17), Thomas Kiehl (sag C-279/17), Ralph Eßer (sag C-280/17), Thomas Schmidt (sag C-281/17), Werner Ansorge (sag C-282/17), Herbert Blesgen (sag C-283/17), Simone Künnecke m.fl. (sag C-284/17), Marta Gentile (sag C-285/17), Marcel Gentile (sag C-285/17), Gabriele Ossenbeck (sag C-286/17), Angelina Fell m.fl. (sag C-290/17), Helga Jordan-Grompe m.fl. (sag C-291/17) og EUflight.de GmbH (sag C-292/17) mod TUIfly GmbH (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Amtsgericht Hannover og Amtsgericht Düsseldorf – Tyskland)

(Forenede sager C-195/17, C-197/17 – C-203/17, C-226/17, C-228/17, C-254/17, C-274/17, C-275/17, C-278/17 – C-286/17 og C-290/17 – C-292/17) 1

(Præjudiciel forelæggelse – transport – fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser – forordning (EF) nr. 261/2004 – artikel 5, stk. 3 – artikel 7, stk. 1 – kompensationsret – fritagelse – begrebet »usædvanlige omstændigheder« – »vild strejke«)

Processprog: tysk

De forelæggende retter

Amtsgericht Hannover og Amtsgericht Düsseldorf

Parter i hovedsagen

Sagsøgere: Helga Krüsemann m.fl. (sag C-195/17), Thomas Neufeldt m.fl. (sag C-197/17), Ivan Wallmann (sag C-198/17), Rita Hoffmeyer (sag C-199/17), Rudolf Meyer (sag C-199/17), Susanne de Winder (sag C-200/17), Holger Schlosser (sag C-201/17), Nicole Schlosser (sag C-201/17), Peter Rebbe m.fl. (sag C-202/17), Eberhard Schmeer (sag C-203/17), Brigitte Wittmann (sag C-226/17), Reinhard Wittmann (sag C-228/17), Regina Lorenz (sag C-254/17), Prisca Sprecher (sag C-254/17), Margarethe Yüce m.fl. (sag C-274/17), Friedemann Schoen (sag C-275/17), Brigitta Schoen (sag C-275/17), Susanne Meyer m.fl. (sag C-278/17), Thomas Kiehl (sag C-279/17), Ralph Eßer (sag C-280/17), Thomas Schmidt (sag C-281/17), Werner Ansorge (sag C-282/17), Herbert Blesgen (sag C-283/17), Simone Künnecke m.fl. (sag C-284/17), Marta Gentile (sag C-285/17), Marcel Gentile (sag C-285/17), Gabriele Ossenbeck (sag C-286/17), Angelina Fell m.fl. (sag C-290/17), Helga Jordan-Grompe m.fl. (sag C-291/17) og EUflight.de GmbH (sag C-292/17)

Sagsøgt: TUIfly GmbH

Konklusion

Artikel 5, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11. februar 2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 295/91, jf. 14. betragtning hertil, skal fortolkes således, at det spontane fravær af en væsentlig del af flypersonalet (»vild strejke«) som det i hovedsagerne omhandlede, der skyldes et luftfartsselskabs uventede meddelelse om en omstrukturering af virksomheden, hvilket fravær ikke sker på opfordring fra virksomhedens medarbejderrepræsentanter, men spontant på medarbejdernes eget initiativ, idet de sygemelder sig, ikke er omfattet af begrebet »usædvanlige omstændigheder« som omhandlet i denne bestemmelse.

____________

1 EUT C 221 af 10.7.2017

EUT C 231 af 17.7.2017

EUT C 239 af 24.7.2017

EUT C 283 af 28.8.2017

EUT C 249 af 31.7.2017.