Language of document : ECLI:EU:C:2018:258

Združene zadeve C195/17, od C197/17 do C203/17, C226/17, C228/17, C254/17, C274/17, C275/17, od C278/17 do C286/17 in od C290/17 do C292/17

Krüsemann in drugi

proti

TUIfly GmbH

(Predloga za sprejetje predhodne odločbe, ki ju je vložilo Amtsgericht Hannover in Amtsgericht Düsseldorf)

„Predhodno odločanje – Prevoz – Skupna pravila glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov – Uredba (ES) št. 261/2004 – Člen 5(3) – Člen 7(1) – Pravica do odškodnine – Oprostitev – Pojem ,izredne razmere‘ – ,Divja stavka‘“

Povzetek – Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 17. aprila 2018

Promet – Zračni promet – Uredba št. 261/2004 – Odškodnina in pomoč potnikom v primeru odpovedi leta – Izjema od obveznosti zagotovitve odškodnine – Zahteva – Izredne razmere – Pojem – Spontana odsotnost z dela precejšnjega dela letalskega osebja (divja stavka), ki je posledica nepričakovane objave dejanskega letalskega prevoznika o prestrukturiranju podjetja, po pozivu, ki ga niso izdali predstavniki delavcev podjetja, ampak, spontano, sami delavci, ki so odšli na bolniški dopust – Izključitev

(Uredba Evropskega parlamenta in Sveta št. 261/2004, člen 5(3))

Člen 5(3) Uredbe (ES) št. 261/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 295/91 je treba ob upoštevanju uvodne izjave 14 te uredbe razlagati tako, da spontana odsotnost z dela precejšnjega dela letalskega osebja („divja stavka“), kakršna je v zadevah v glavni stvari, ki je posledica nepričakovane objave dejanskega letalskega prevoznika o prestrukturiranju podjetja, po pozivu, ki ga niso izdali predstavniki delavcev podjetja, ampak, spontano, sami delavci, ki so odšli na bolniški dopust, ne spada v okvir pojma „izredne razmere“ v smislu te določbe.

(Glej točko 48 in izrek.)