Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 12. listopada 2018. uputio Tribunale di Genova (Italija) – LG i dr. protiv Rina SpA, Ente Registro Italiano Navale

(predmet C-641/18)

Jezik postupka: talijanski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunale di Genova

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: LG e a.

Tuženici: Rina SpA, Ente Registro Italiano Navale

Prethodno pitanje

Treba li članak 1. stavak 1. i članak 2. stavak 1. Uredbe (EZ) br. 44/20011 , također s obzirom na članak 47. Povelje Europske unije o temeljnim pravima, članak 6.1 EKLJP-a i uvodnu izjavu 16. Direktive 2009/15/EZ 2 – tumačiti na način da treba isključiti mogućnost da sud države članice utvrdi vlastitu nenadležnost u vezi sa sporom radi naknade štete zbog smrti i tjelesnih ozljeda izazvanih brodolomom putničkog broda na temelju odgovornosti za skrivljeno ponašanje, priznajući imunitet od jurisdikcije u korist institucija i privatnih pravnih osoba koje obavljaju djelatnost klasificiranja i/ili certificiranja sa sjedištem u toj državi članici te pozivajući se na činjenicu da se te djelatnosti klasificiranja i/ili certificiranja obavljaju za račun države koja nije članica Zajednice?

____________

1     Uredba Vijeća (EZ) br. 44/2001, od 22. prosinca 2000, o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima (SL 2001., L 12, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 3., str. 30.)

2     Direktiva 2009/15/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o zajedničkim pravilima i normama za organizacije koje obavljaju pregled i nadzor brodova te za odgovarajuće aktivnosti pomorskih uprava (SL 2009., L 131, str. 47.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 7., svezak 14., str. 73.)