Language of document :

Kanne 13.12.2019 – WM v. komissio

(asia T-411/18)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: WM (edustaja: asianajaja B. Entringer)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

–    kumoaa 27.9.2017 avoimessa kilpailussa EPSO/AD/338/17 tehdyn valintalautakunnan päätöksen olla ottamatta kantajaa varallaololuetteloon

–    kumoaa 19.4.2018 tehdyn nimittävän viranomaisen päätöksen, jolla valitus nro R/75/17 hylättiin

–    määrää kantajalle suoritettavaksi vähintään 25 000 euron suuruisen vahingonkorvauksen

–    velvoittaa komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja on esittänyt yhden kanneperusteen, jonka mukaan komissio on loukannut syrjintäkiellon ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteita työhön ja palvelukseen ottamisen osalta.

–    Kantaja vetoaa vaatimuksensa tueksi direktiivin 2000/781 5 artiklaan ja Euroopan unionin henkilöstösääntöjen 1d artiklaan ja väittää, että vastaaja ei ole suorittanut kantajan tarpeiden edellyttämää yksilöllistä arviointia

____________

1 Yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista 27.11.2000 annettu neuvoston direktiivi 2000/78/EY (EYVL 2000, L 303, s. 16).