Language of document :

Tužba podnesena 13. prosinca 2019. – WM protiv Komisije

(predmet T-411/18)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: WM (zastupnik: B. Entringer, odvjetnik)

Tuženik: Europska komisija

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi odluku povjerenstva za odabir otvorenog natječaja EPSO/AD/338/17 od 27. rujna 2017. o neuvrštavanju tužitelja na popis uspješnih kandidata;

poništi odluku tijela za imenovanje od 19. travnja 2018. kojom je odbijena žalba br. R/75/17;

tužitelju dodijeli naknadu štete u iznosu od najmanje 25 000 eura;

Komisiji naloži snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog tužbi, tužitelj ističe jedan tužbeni razlog koji se temelji na tome da je Komisija povrijedila načelo nediskriminacije i jednakog postupanja pri zapošljavanju i obavljanju zanimanja.

Tužitelj u prilog svojem tužbenom razlogu upućuje na članak 5. Direktive 2000/781 i članak 1. točku (d) Pravilnika o osoblju za dužnosnike Europske unije te tvrdi da tuženik nije proveo obveznu pojedinačnu ocjenu potreba tužitelja.

____________

1 Direktiva Vijeća 2000/78/EZ od 27. studenoga 2000. o uspostavi općeg okvira za jednako postupanje pri zapošljavanju i obavljanju zanimanja (SL 2000., L 303., str. 16.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 1., str. 69.)