Language of document :

A Bundesgerichtshof (Németország) által 2008. május 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem - Peter Rehder kontra Air Baltic Corporation

(C-204/08. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesgerichtshof (Németország)

Az alapeljárás felei

Felperes: Peter Rehder

Alperes: Air Baltic Corporation

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK rendelet1 5. cikke 1. pontja b) alpontjának második franciabekezdését, hogy a Közösség egyik tagállamából másik tagállamába irányuló repülőút esetén is a főszolgáltatás gazdasági szempontok alapján meghatározandó teljesítési helye tekintendő egységes teljesítési helynek valamennyi szerződéses kötelezettség tekintetében?

Ha egységes teljesítési helyet kell meghatározni: mely szempontok irányadóak ennek meghatározása során; különösen az indulás vagy az érkezés helye határozza-e meg az egységes teljesítési helyet?

____________

1 - HL L 12., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 4. kötet, 42. o.