Language of document :

Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 9ης Ιουλίου 2009 (αίτηση του Bundesgerichtshof, Γερμανία, για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως) - Peter Rehder κατά Air Baltic Corporation

(Υπόθεση C-204/08)1

(Κανονισμός (ΕΚ) 44/2001 - Άρθρο 5, σημείο 1, στοιχείο β΄, δεύτερη περίπτωση - Κανονισμός (ΕΚ) 261/2004 - Άρθρα 5, παράγραφος 1, στοιχείο γ΄, και 7, παράγραφος 1, στοιχείο α΄ - Σύμβαση του Μόντρεαλ - Άρθρο 33, παράγραφος 1 - Αεροπορικές μεταφορές - Αγωγές αποζημιώσεως επιβατών κατά αεροπορικών εταιριών σε περίπτωση ματαιώσεως των πτήσεων - Τόπος εκπληρώσεως της παροχής - Δικαιοδοσία σε περίπτωση αεροπορικής μεταφοράς από ένα κράτος μέλος προς άλλο κράτος μέλος με αεροπορική εταιρία η οποία εδρεύει σε τρίτο κράτος μέλος)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο

Bundesgerichtshof

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Peter Rehder

κατά

Air Baltic Corporation

Αντικείμενο

Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως - Bundesgerichtshof - Ερμηνεία του άρθρου 5, σημείο 1, στοιχείο β΄, δεύτερη περίπτωση, του κανονισμού (ΕΚ) 44/2001 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2000, για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (ΕΕ 2001, L 12, σ. 1) - Αποζημίωση δυνάμει του άρθρου 7, σημείο 1, στοιχείο α΄, του κανονισμού (ΕΚ) 261/2004 την οποία επιβάτης που έχει την κατοικία του σε κράτος μέλος ζητεί από εταιρία αεροπορικών μεταφορών που έχει την έδρα της σε άλλο κράτος μέλος, κατόπιν της ματαιώσεως μιας πτήσεως μεταξύ του πρώτου κράτους μέλους και τρίτου κράτους μέλους - Διεθνής δικαιοδοσία των δικαστηρίων του κράτους μέλους στο οποίο έχει την κατοικία του ο επιβάτης; - Προσδιορισμός του "τόπου του κράτους μέλους όπου, δυνάμει της σύμβασης, έγινε ή έπρεπε να γίνει η παροχή των υπηρεσιών"

Διατακτικό

Το άρθρο 5, σημείο 1, στοιχείο β΄, δεύτερη περίπτωση, του κανονισμού (ΕΚ) 44/2001 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2000, για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, πρέπει να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι, σε περίπτωση αεροπορικής μεταφοράς προσώπων από ένα κράτος μέλος σε άλλο βάσει συμβάσεως που συνήφθη μόνο με μία αεροπορική εταιρία η οποία είναι ο πραγματικός μεταφορέας, το δικαστήριο που έχει δικαιοδοσία να εκδικάσει αγωγή αποζημιώσεως η οποία στηρίζεται στην εν λόγω σύμβαση μεταφοράς και στον κανονισμό (ΕΚ) 261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2004, για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζημιώσεως των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και παροχής βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση αρνήσεως επιβιβάσεως και ματαιώσεως ή μεγάλης καθυστερήσεως της πτήσεως και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) 295/91, είναι, κατ' επιλογήν του ενάγοντος, το δικαστήριο στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται ο τόπος αναχωρήσεως ή ο τόπος αφίξεως του αεροσκάφους, όπως οι τόποι αυτοί προβλέπονται στην εν λόγω σύμβαση.

____________

1 - ΕΕ C 197 της 2.8.2008.