Language of document :

Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 9. julija 2009 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesgerichtshof - Nemčija) - Peter Rehder proti Air Baltic Corporation

(Zadeva C-204/08)1

(Uredba (ES) št. 44/2001 - Člen 5, točka 1(b), druga alinea - Uredba (ES) št. 261/2004 - Člena 5(1)(c) in 7(1)(a) - Montrealska konvencija - Člen 33(1) - Zračni promet - Odškodninski zahtevki potnikov proti letalskim družbam ob odpovedi leta - Kraj izvedbe storitve - Pristojnost v primeru letalskega prevoza iz ene države članice v drugo, ki ga opravi letalska družba s sedežem v tretji državi članici)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundesgerichtshof

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Peter Rehder

Tožena stranka: Air Baltic Corporation

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe - Bundesgerichtshof - Razlaga člena 5, točka 1(b), druga alinea, Uredbe Sveta (ES) št. 44/2001 z dne 22. decembra 2000 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah (UL 2001, L 12, str. 1) - Odškodnina na podlagi člena 7, točka 1(a), Uredbe (ES) št. 261/2004, ki jo potnik, ki je rezident ene države članice, od letalskega prevoznika s sedežem v drugi državi članici zahteva zaradi odpovedi leta med prvo državo članico in tretjo državo članico - Pristojnost sodišč države članice, katere rezident je potnik? - Določitev "kraj[a] v državi članici, kjer so bile v skladu s pogodbo storitve opravljene ali bi morale biti opravljene"

Izrek

Člen 5, točka 1(b), druga alinea, Uredbe Sveta (ES) št. 44/2001 z dne 22. decembra 2000 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah je treba razlagati tako, da je pri letalskem prevozu oseb iz ene države članice v drugo, ki je opravljen na podlagi pogodbe, sklenjene z eno samo letalsko družbo, ki je dejanski prevoznik, za odločanje o odškodninskem zahtevku, ki izhaja iz te prevozne pogodbe in iz Uredbe (ES) št. 261/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 295/91, po izbiri tožeče stranke pristojno sodišče, v okraju katerega je kraj odhoda ali kraj prihoda letala, kot sta dogovorjena v navedeni pogodbi.

____________

1 - UL C 197, 2.8.2008.