Language of document :

Tožba, vložena 14. maja 2019 – Welmax +/EUIPO - Valmex Medical Imaging (welmax)

(Zadeva T-305/19)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: poljščina

Stranke

Tožeča stranka: Welmax + sp. z o. o. sp.k. (Poznań, Poljska) (zastopnik: M. Machyński, radca prawny)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Valmex Medical Imaging GmbH (Augsburg, Nemčija)

Podatki o postopku pred EUIPO

Imetnik sporne znamke: tožeča stranka

Zadevna sporna znamka: mednarodna registracija, v kateri je imenovana Evropska unija, znamke „welmax“ – mednarodna registracija, v kateri je imenovana Evropska unija, št. 1 342 786

Postopek pred EUIPO: postopek z ugovorom

Izpodbijana odločba: odločba petega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 22. marca 2019 v zadevi R 2245/2018-5

Tožbeni predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

    v celoti razveljavi izpodbijano odločbo in dokončno odloči o zadevi;

    v primeru, če bodo za to izpolnjene predpostavke, izda zamudno sodbo;

EUIPO v skladu z upoštevnimi pravnimi določbami naloži, naj tožeči stranki povrne stroške postopka pred Splošnim sodiščem, vključno s stroški zastopanja.

Navajani tožbeni razlogi

Napačno ugotovljeno dejansko stanje, na katerem temelji izdana odločba, in sicer glede ugotovitve, da je bila odločba, zoper katero je v skladu s predpisi možna pritožba, tožeči stranki vročena 20. julija 2018 (domnevno s priporočeno pošto), čeprav je bila vsebina te odločbe tožeči stranki vročena 21. septembra 2018, in to po predhodni izmenjavi elektronskih sporočil in predlogu, ki ga je v zvezi s tem tožeča stranka podala enemu od zaposlenih pri EUIPO;

kršitev člena 68(1) Uredbe 2017/1001;

kršitev člena 68(1) Uredbe 2017/1001 v povezavi s členom 23(3) Delegirane uredbe 2018/625. 

____________