Language of document :

Rozsudek Tribunálu ze dne 8. července 2020 – Welmax + v. EUIPO – Valmex Medical Imaging (welmax)

(Věc T-305/19)1

„Ochranná známka Evropské unie – Námitkové řízení – Mezinárodní zápis s vyznačením Evropské unie – Slovní ochranná známka welmax – Starší slovní ochranná známka Evropské unie valmex – Lhůta pro podání odvolání k odvolacímu senátu – Opožděnost – Počátek – Doručení – Důkaz o odeslání doporučenou zásilkou – Sdělení e-mailem – Nesplnění povinnosti zaplatit poplatek za odvolání ve lhůtě – Odvolání, které se nepovažuje za podané – Rozsah žádostí o odstranění nedostatků – Článek 68 odst. 1 nařízení (EU) 2017/1001 – Články 23 a 56 až 58 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/625“

Jednací jazyk: polština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Welmax + sp. z o. o. sp.k. (Poznaň, Polsko) (zástupce: M. Machyński, advokát)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (zástupkyně: D. Walicka, zmocněnkyně)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem EUIPO: Valmex Medical Imaging GmbH (Augsburg, Německo)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí pátého odvolacího senátu EUIPO ze dne 22. března 2019 (věc R 2245/2018-5), týkajícímu se námitkového řízení mezi společnostmi Valmex Medical Imaging a Welmax +.

Výrok

Žaloba se zamítá.

Welmax + sp. z o. o. sp.k. se ukládá náhrada nákladů řízení.

____________

1     Úř. věst. C 230, 8.7.2019.