Language of document :

Üldkohtu 8. juuli 2020. aasta otsus – Welmax + versus EUIPO – Valmex Medical Imaging (welmax)

(kohtuasi T-305/19)1

(Euroopa Liidu kaubamärk – Vastulausemenetlus – Euroopa Liitu nimetav rahvusvaheline registreering – Sõnamärk welmax – Varasem Euroopa Liidu sõnamärk valmex – Apellatsioonikojale kaebuse esitamise tähtaeg – Hilinenult esitamine – Tähtaja algus – Teatis – Tähitud kirja teel saatmise tõend – E-kirja teel edastamine – Kaebuse esitamise lõivu tähtaegse tasumise kohustuse järgimata jätmine – Kaebus, mis loetakse esitamata jäetuks – Puuduste kõrvaldamise taotluse ulatus – Määruse (EL) 2017/1001 artikli 68 lõige 1 – Delegeeritud määruse (EL) 2018/625 artiklid 23 ja 56–58)

Kohtumenetluse keel: poola

Pooled

Hageja: Welmax + sp. z o. o. sp.k. (Poznań, Poola) (esindaja: advokaat M. Machyński)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) (esindaja: D. Walicka)

Teine pool EUIPO apellatsioonikoja menetluses: Valmex Medical Imaging GmbH (Augsburg, Saksamaa)

Ese

Hagi EUIPO viienda apellatsioonikoja 22. märtsi 2019. aasta otsuse (asi R 2245/2018-5) peale, mis käsitleb vastulausemenetlust Valmex Medical Imagingi ja Welmax +-i vahel.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Mõista kohtukulud välja Welmax + sp. z o. o. sp.k-lt.

____________

1 ELT C 230, 8.7.2019.